ULLENSAKER KOMMUNE VOKSER

OG JESSHEIM HAR BLITT EN BY

Flyplassen har siden åpningen 8. oktober 1998, gitt grunnlag for enorm vekst i kommunen og distriktene rundt, og Jessheims innbyggertall har steget betraktelig. I 1990 hadde kommune- senteret ca. 6.400 innbyggere. Tilsvarende tall i dag er ca 17.000 og Jessheim fikk sin bystatus i 2012. Flyplassen og transportnettet har passert forsvar og landbruk som kommunens viktigste arbeidsplasser, og handel, kontor og tjenesteytelse har også økt voldsomt som en følge av nye funksjoner i regionen.

Som vertskap for Norges hovedflyplass er Ullensaker i en gunstig situasjon. Kommunen har flere arbeidsplasser enn innbyggere, så utgangspunktet for næringsutviklingen er derfor å legge til rette for mangfold. Målsetningen er å oppnå et bredt tilbud av virksomheter og arbeidsplasser, samtidig som det gjør samfunnet mindre sårbart for konjunkturendringer i flynæringen.
Eksempler på dette er virksomheter innen kultur, miljø, kompetanse og teknologi. Tilretteleggelse av arealer for næringsvirksomhet er bærende for kommunens strategi for fremtiden. Kommunen ønsker aktører velkommen og har som mål å tiltrekke seg kompetansebedrifter med kunnskapsbaserte arbeidsplasser, samt hovedkontor for større bedrifter og internasjonale virksomheter.

Kommunen satser på disse næringene som et ledd i den fremtidige utviklingen av regionen:
•    Reiseliv – konferanse

•    Transport – logistikk

•    Varehandel – bilbyen
•    Landbruk og landbruksmaskiner