Grafisk Profil

Profilmanualen skal sørge for at bedriftens visuelle profil fremstår som gjenkjennbar, helhetlig og pro- fesjonell. Det viktigste er at den definerer noen enkle retningslinjer som det er mulig å følge på trykk- saker, web og andre kommunikasjonsflater. Gardermoen Business Parks logo representerer følgende verdier

  • Attraktivt og levende miljø
  • Bevegelse
  • Dynamikk
  • Opplevelser
  • Bærekraftig plan
Minste størrelse og beskyttelsessone

Beskyttelsessonen viser minimum avstand fra logo til andre elementer samt fysisk kant på formatet. Minste størrelse viser hva som er grensen for nedskalering av logotypene uten at det svekker uttrykk, typografi eller symbol. Regel om beskyttelsessone og minste størrelse skal alltid følges for å sikre at logoen fungerer optimalt.


Logo
Hovedlogo skal brukes på trykksaker, annonsering, web og annet materiell/applikasjoner. Hovedlogo skal settes positiv (sort) med farget symbol på lyse underlag og settes i negativ (hvit) med farget symbol på mørke underlag.

Logo liggende
Liggende logo skal brukes på smale, horisontale formater/flater hvor hovedlogo vil bli for liten når skalert ned til passende størrelse. Dette gjelder f.eks headere på web, enkelte annonseformater o.l.

Liggende logo skal settes positiv (sort) med farget symbol på lyse underlag og settes i negativ (hvit) med farget symbol på mørke underlag.